Fichajes Charanga FUEGO
Roberto Medeiros (R_DELUXE)
Cantante masculino
Miki Carvalho
Cantante masculino
Benito López
Saxofonista
Demetrio Chuta
Trompetista